Penergetic-k – Aktywator pożytecznych procesów glebowych - Agroconsult - Sady

Penergetic-k – Aktywator pożytecznych procesów glebowych

Zdrowa gleba, żywa ryzosfera

  • Reguluje procesy mikrobiologiczne w glebie
  • Stymuluje wytwarzanie humusu
  • Wspiera rozwój mikroorganizmów glebowych
  • Poprawia właściwości sorpcyjne gleby
  • Pozwala optymalizować zużycie NPK
  • Pozytywnie oddziałuje na zdrowotność ryzosfery

Dostępne opakowania:

Dawkowanie:
250-350g/ha

Odznaczenia:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Pytania i odpowiedzi

Dlaczego warto stosować Penergetik-k?

Penergetic-k jest preparatem, który w naturalny dla środowiska sposób wspiera prawidłowe, naturalne i pożądane procesy glebowe. Stymulując rozwój mikroorganizmów glebowych jak grzyby, bakterie wspiera on tworzenie zdrowego środowiska ryzosfery. Ułatwia to optymalizowanie nawożenia, podnosi zdrowotność roślin. Zdrowa ryzosfera to silny system korzeniowy, rośliny lepiej wykorzystujące nawożenie. Poprawia się bezpieczeństwo wodne roślin i odporność na choroby.

Kiedy najlepiej aplikować Penergetik-k?

Penergetic-k wspiera procesy glebowe. Jako iż procesy te toczą się w glebie ciągle (w różnych porach roku z różną intensywnością) Penergetic-k można włączyć do prowadzonego w gospodarstwie programu nawozowego. Preparat będzie wspierał wiosenny start roślin w aplikacji wiosennej, oraz wzmacniał prawidłowe procesy humifikacji.