Nawożenie truskawki – technologia - Agroconsult - Sady

Nawożenie truskawki – technologia.

 

Nawożenie truskawki prowadzone skutecznie i wysokimi jakościowo produktami nawozowymi pozwala producentom tej rośliny na wykorzystywanie potencjału plonotwórczego tej rośliny.

Owoce truskawki są chętnie kupowane i cenione przez konsumentów. Każdego roku  Rozwój świadomości konsumenckiej i wzrost konkurencji na rynku wymusza  na każdym producencie dostarczanie na rynek produktu o wysokiej jakości, walorach estetycznych i smakowych.

Nawożenie truskawki ma więc na celu pomóc osiągnąć plon satysfakcjonujący. Dobrze zaplanowany program nawożenia truskawki to oparty o nawozy i stymulatory wysokiej jakości poparty doświadczeniem i skutecznością działania plan na cały sezon produkcyjny, a nawet na lata. Długoletnie stosowanie sprawdzonych rozwiązań pozwala często podnosić jakość produkcji

Nawozy z wysoką zawartością aminokwasów pochodzenia roślinnego, mikroelementy o wysokiej bioretencji, stymulatory z wyciągami z alg morskich, nawozy NPK i innowacyjne rozwiązania biostymulujące jak Penergetic pozwalają zaspakajać potrzeby pokarmowe roślin na różnych etapach rozwoju, począwszy od ruszenia wegetacji, aż do przygotowania roślin do spoczynku zimowego.