Nawożenie jabłoni – technologia.

 

Nawożenie jabłoni ma na celu podnoszenie jakości owoców, dostarczanie na rynek jabłek o jak najlepszych parametrach i walorach smakowych jak i estetycznych.

W uprawie każdej rośliny występują fazy w których rośliny są najbardziej wrażliwe na niedobory składników pokarmowych, mikro oraz makroelementów. Sprawa podobnie ma się w przypadku sadów jabłoniowych. Ruszenie wegetacji, kwitnienie i inne newralgiczne etapy wymagają od sadowników szczególnej wrażliwości ponieważ niedobór jednego ze składników może mieć znaczący wpływ na rozwój jabłoni i plonowanie.

Dobre nawożenie jabłoni pozwoli zaopatrzyć rośliny w potrzebne im składniki pokarmowe. To zdecydowanie jeden z najważniejszych czynników mających wpływ na procesy fizjologiczne roślin.

Świadomy sadownik to producent który od ruszenia wegetacji do przygotowania jabłoni na spoczynek dostarcza roślinom zgodne z ich potrzebami składniki najwyższej jakości. Odżywianie roślin to tak naprawdę tworzenie dla każdej jabłoni możliwości wykorzystania ich potencjału plonotwórczego.