Preparat do ograniczania niedoborów wapnia

  • Zwiększa twardość owoców
  • Wpływa na jakość owoców
  • Ogranicza straty przechowalnicze
  • Uzupełnia niedobory wapnia i boru
  • Poprawia kondycję i wigor roślin
  • Przeciwdziała zaburzeniom kwitnienia

Dostępne opakowania:

Skład:
Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie 10.0 % wagowe
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie 0.2   %
Azot (N) łącznie 9.0 %
Aminiokwasy bioaktywne L 6,0%

Odznaczenia:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Pytania i odpowiedzi

Jakie korzyści płyną ze stosowania Agriker Amin Ca?

Agriker Amin Ca znacząco zwiększa twardość owoców, poprawia ich jakość i trwałość po zbiorze.

Zapobiega zaburzeniom owocowania i płodności kwiatów zwiększając ilość i jakość plonu.
Zmniejsza częstość pękania i marszczenia się owoców, suchej zgnilizny owoców pomidora i papryki, zaburzeniom owocowania i płodności kwiatów winorośli.

W jakich uprawach i w jakich dawkach stosować preparat?

Agriker Amin Ca można stosować w każdym rodzaju produkcji roślinnej gdzie potrzebne jest niwelowanie niedoborów wapania.

Jakiego pochodzenia są aminokwasy zawarte w Agriker Amin Ca?

Aminokwasy zawarte w produkcie są w całości pochodzenia roślinnego. Pozyskiwane są one z zarodków kukurydzy jak i pszenicy, a materiał jest całkowicie wolny od GMO. Pozwala to na uzyskanie czystych, nie uszkodzonych i silnie bioaktywnych aminokwasów.