Kondycjonery wody - popraw skuteczność zabiegów z LignumPlus

Kondycjonery wody. LignumPlus, popraw skuteczność.

Kondycjonery wody to hasło, które często przewija się przez gospodarstwa role, szkolenia i warsztaty z produkcji rolnej. Nie dzieje się tak bez powodu. Wiedza na temat wody stosowanej w gospodarstwie do zabiegów ochrony roślin, powinna stanowić jedną z kluczowych informacji przy prowadzeniu skutecznej, nastawionej na zysk produkcji rolnej. Kluczowymi informacjami będzie tutaj twardość oraz odczyn.

Kondycjonery wody – co warto wiedzieć o wodzie

Po co ta wiedza? By nie tracić pieniędzy, o które na wsi nie jest prosto, by wykorzystywać pełny potencjał prowadzonych zabiegów, by dbać o środowisko naturalne. Badania prowadzone od lat przez czołowe światowe instytuty badawcze wykazują jak bardzo duży wpływ ma twardość wody oraz jej pH.
Nie ma chyba producenta rolnego który nie raz zastanawiał się nad tym dlaczego zabieg nie przyniósł oczekiwanych efektów. Pogoda była sprzyjająca, mieszanina robocza wykonana prawidłowo, a jednak potrzebna była poprawa zabiegu. Powodem może być właśnie zła jakość wody. Jej zbyt wysokie pH lub bardzo wysoka twardość.

Twardość wody i pH

Twardość wody dzielimy na węglanową jak i nie-węglanową. Obie te twardości stanowią twardość ogólną. Twardość węglanowa wywołana jest przez węglany zawarte w wodzie oraz wodorotlenki magnezu, wapnia i magnezu. Twardość nie-węglanowa to inne związki występujące w wodzie takie jak siarczany i chlorki. Możemy założyć, że sumaryczna zawartość jonów wapnia, sodu, magnezu powyżej 200mg/l może mieć negatywny wpływ na ciecz roboczą i jej jakość, a co za tym idzie skuteczność zabiegów.

Spadek skuteczności zabiegów cieczą roboczą opartą na wodzie o zbyt wysokiej twardości czy też pH ma ścisły związek ze zjawiskiem dysocjacji. Dysocjacja to proces w którym cząsteczki różnych związków rozpadają się na dodatnie kationy i ujemne aniony. To właśnie te jony wiążąc się z substancjami mineralnymi zawartymi w wodzie tworzą związki które nie tylko mają słabszą aktywność, ale często nie wykazują jej wcale. W przeniesieniu na realia zabiegów ochrony roślin, możemy powiedzieć, że im większa jest twardość wody, tym niższa skuteczność zabiegów

Pamiętajmy, że również pH wody miewa często negatywny wpływ na wiele środków ochrony roślin. Obniżone wchłanianie herbicydów, przyspieszony rozpad niektórych substancji aktywnych czy ich dezaktywacja. Problem odczynu wody dotyczy zarówno herbicydów jak i insektycydów czy fungicydów.

Miej świadomość

Warto zbadać wodę stosowaną do zabiegów ochrony roślin pod kątem pH i twardości. Na rynku dostępne jest sporo urządzeń do tego typu badań. Jeśli nie chcesz inwestować, możesz wykonać bezpłatną analizę wody. Zdobyta wiedza pozwoli Ci zarządzać ilością zużywanych środków ochrony roślin i skuteczniej chronić Twoje uprawy w przypadku zmiennych warunków pogodowych.

Domowe sposoby na wodę.

Rolnikom nie są obce zabiegi pomagające obniżyć pH. Jednym z takich działań jest stosowanie siarczanu amonu, czy różnego rodzaju kwasów. Niestety większość tego typu zabiegów działa tylko połowicznie. Zmniejsza np. pH nie mając niestety wpływu na twardość węglanową i nie-węglanową. Innym ze sposobów jest stosowanie wody deszczowej, ale to wiąże się jednak z uzależnieniem od ilości opadów w dany roku, oraz z potrzebą magazynowania deszczówki. Specjalistyczne filtry, czy też odwrócona osmoza to kolejny wydatek wiążący się z zakupem specjalistycznych, kosztownych  urządzeń.

Kondycjonery Wody – kompleksowe działanie

Coraz wyższa świadomość rolników w kraju odnośnie zabiegów ochrony roślin, pozwala sięgać po sprawdzone, uzasadnione ekonomicznie technologie pozwalające wykorzystać potencjał środków ochrony roślin. Jednym z czołowych produktów na rynku jest LignumPlus.

Jest to wysoce specjalistyczny produkt który łączy w sobie nie tylko funkcję regulacji pH czy wiązania jonów magnezu, wapnia, ale także znacznie podnosi wchłanianie, zabezpiecza przed spłukaniem cieczy z powierzchni liścia, pozwala regulować ilość cieczy roboczej, zmniejszając napięcie powierzchniowe, poprawia penetracji substancji w roślinie.

Kondycjoner wody – LIGNUM PLUS to bez wątpienia jeden z najwydajniejszych produktów podnoszących jakość wykonywanych zabiegów.  Zawartość barwnika, pozwala na szybkie przygotowanie cieczy roboczej.

 

 Bezpłatna analiza wody

Przeanalizuj swoją wodę i zyskaj wiedzę

Gnojowica bez kożuchów

Przemień gnojowicę w cenny nawóz

Nawet 40% mniej nawozu?

Penergetic – poznaj nową technologię